Menu

Duurzaam personeelsbeleid

Personeelsbeleid is per definitie strategisch. In personele zin schetst het immers altijd de route naar de toekomst. Bij elke aspect van het P&O-beleid moet goed worden bekeken wat het op de lange termijn betekent voor de organisatie. Kent u de grap: is dit beleid of is hier over nagedacht? Mijn antwoord: Simpra staat voor doordacht strategisch personeelsbeleid.

Eerlijk en rechtvaardig personeelsbeleid

Mijn leidraad is eerlijkheid en rechtvaardigheid. Of ik nu een voorstel doe om de personeelsplanning te verduurzamen of de arbeidsvoorwaarden te updaten, of dat ik een nota schrijf over de invoering van een nieuw loongebouw. Eerlijk en rechtvaardig zijn belangrijke kernwaarden om gemotiveerde medewerkers in tevredenheid te laten floreren. Net als de balans tussen plichten en rechten, geven en krijgen. Die houd ik in het oog en leg ik graag goed vast.

Logisch en werkbaar

Wat de opdracht ook is, ik streef ernaar bij te dragen aan personeelsbeleid dat in de organisatie wordt ervaren als logisch, helder, kloppend en werkbaar. Niet moeilijker dan nodig. Ik heb beleid geschreven waarmee mensen al werkten voordat de OR er advies over had uitgebracht. Omdat het gewoon klopte en ze er in alle opzichten goed mee uit de voeten konden.

Draagvlak

Draagvlak voor personeelsbeleid een lastige kwestie? Helemaal niet. Ik praat gewoon veel met mensen. Heb oog en oor voor wat er speelt. U ziet mij dus regelmatig rondjes lopen door het gebouw. Dit klinkt als een bewuste strategie. Maar eigenlijk ben ik gewoon zo. Typisch Patrick. Simpel en pragmatisch.

Keertje praten?

Praten kan nooit kwaad. Dan kunt u mij in alle rust vertellen wat uw vraag of probleem is op het gebied van personeelsbeleid. Neemt u contact op? Of vul het contactformulier in.

Ga naar contact