Menu

loongebouw

Een loongebouw is net een echt gebouw: het moet worden onderhouden. Het is goed om functies regelmatig te wegen op inhoud en zwaarte, en op rangorde. Mensen ontwikkelen zich, functies wijzigen, organisaties veranderen. Als je daar niet naar kijkt, doe je mensen geen recht. En is er een organisatiewijziging op komst, bijvoorbeeld een fusie of een reorganisatie? Des te belangrijker om de beloning en de functieclassificatie eens goed tegen het licht te houden.

Loongebouw en functieclassificatie

Simpra heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot expert in het beschrijven, analyseren en waarderen van functies. U kunt mij inschakelen voor de volgende opdrachten:

  • Loongebouw samenstellen of actualiseren, via bekende functiewaarderingssystemen als FUWASYS, CATS en Hay.
  • Een uitspraak doen in geschillen over de hoogte van het salaris. Antwoorden op de vraag: verdien ik wel genoeg?

Conflictbemiddeling

Als er iets is wat in organisaties tot conflicten leidt, is het wel de hoogte van het salaris. Als bemiddelaar met een ruime ervaring op het gebied van mediation en conflicthantering, weet ik ook hiermee raad.

Frisse, onafhankelijke blik

Functieclassificatie heeft een frisse en onafhankelijke blik nodig. Objectief, los van mensen en voorkeuren. De blik van Simpra. Echte objectiviteit krijg je intern nooit voor elkaar. Daarom vind ik dat een organisatie altijd een externe partij moet inschakelen voor de samenstelling van het loongebouw. Ook vanwege het interne afbreukrisico. Want hoe integer beslissingen ook zijn genomen, de impact is vaak groot en wordt je soms lang nagedragen.

Objectief en eerlijk advies nodig?

Bel Patrick Eichelsheim van Simpra als u een eerlijk, integer en objectief HRM advies wilt over de functieclassificatie in uw organisatie. Als u een loongebouw wilt dat recht doet aan elke medewerker, en de kwaliteitstoets glansrijk doorstaat. Belt u mij of zal ik contact met u opnemen?